ശരീരം മെലിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഇതുമാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി

   

Vidya media ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മൾ വെറും വയറ്റിൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം നന്നായിട്ട് മെലിയാനും താഴെ ഒരു കുഴപ്പന്നായിട്ടു ഇല്ലാതാക്കാനും ഇത് വളരെയധികം സഹായകമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലെമണിന്റെ പകുതി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം.

   

നല്ലൊരു എനർജിറ്റിക്കും പിന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫാറ്റ് കുറയാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും ആപ്പിൾ സിഡർ വിനീഗർ ആണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ശ്രമിക്കണം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് അത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്.

   

എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ വെറും വയറ്റില് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഒന്നും കഴിക്കാതെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കണം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല വെള്ളം പച്ചവെള്ളം എടുത്തു കുടിക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് കുടിച്ചാൽ മതി നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് 10 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുവറാണ് റിസൾട്ട് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

   

തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തുനോക്കുക. നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇത് വഴി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വളരെയേറെ ഉപകാരം ആയ ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കണം തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക. Video credit : Vijaya Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *