ബിപി കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആയിട്ട് ഇതുമാത്രം തിളപ്പിച്ചു കുടിച്ചാൽ മതി

   

ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുമായി പങ്കുവുള്ള ഒരു കളവർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ചെടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പച്ച നിരവധി ഔഷധഗുണങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമായതും ശാസ്ത്രം ഇത്രത്തോളം വളർന്നുവരുന്നതിനു മുൻപേ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നതുമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമ്മർദ്ദം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. പഴമക്കാർ പറയുന്ന ഒരു കഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വളർത്താ ഘട്ടത്തിൽ ഒളിവിൽ താമസിക്കേണ്ടിവന്ന സഖാക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ.

   

മുറിവുണക്കാനായി ഈ സസ്യം ഒരൊറ്റമൂലിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഏതു വലിയ മുറിവിനെയും ഉണക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇക്കാരണത്താലാണ് ഈ സത്യത്തിന് പേര് വരാൻ കാരണമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു ധാരാളം ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ സമ്പന്നമാണ് ഇതിന്റെ ഇലകൾ എന്നു തുടങ്ങി നിരവധി കടങ്ങൾ സമ്പുഷ്ടമാക്കപ്പെട്ട ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച നല്ലൊരു.

https://youtu.be/Dp0sTU7FIE8

   

ആന്റിസെപ്റ്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുറിവുകൾ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിനായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ചയുടെ ഇലയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചാൽ മതി വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിലെ ടോക്സിനുകൾ നീക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാതെ തടയുകയും ചെയ്യാം മാത്രമല്ല.

   

ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ യൂട്രസിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ ആശ്വാസം നേടാൻ ആയിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇലകൾ തിളപ്പിച്ചതിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ആശ്വാസമേകാൻ ആയിട്ട് ഈ ഔഷധസസ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit :  beauty life with sabeena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *