അപസ്മാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്

   

അപസ്മാരം ഉള്ള ഒരാളെ നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ട ചെയ്യേണ്ട ചില ശുശ്രൂഷകളും അതേപോലെതന്നെ ഇമ്മീഡിയ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ അപസ്മാരം വന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുകയും അയാൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി തന്നെ.

   

അയാളെ സേഫ് ആയ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കടത്തുക എന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളമോ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ആയുധങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അവരെ നല്ലൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുക കാരണം മൂന്നു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും സാധാരണ ആളുകളുടെ ഒക്കെ നിന്ന് മാറിപ്പോകാറുണ്ട്.


പതിവ് എന്നാൽ മൂന്നു മിനിറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാളെ ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കേണ്ടതും തുടർന്നുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. അതേപോലെതന്നെ അപസ്മാരമുള്ള ആളുകള് പെട്ടെന്ന് ഇവരെ ഇറക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം ബാധിക്കുകയും ചെന്ന് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ.

   

ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഫിക്സ് സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെരിച്ച് നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതായത് തുപ്പരം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലെ വേണം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാൻ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Arogyam

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *