രാത്രി ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം ഇതൊന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി

   

നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉപവാസം എന്താണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിലേക്ക് ചില ഭക്ഷണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പൂർണമായോ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളും മതം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്.

   

ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉപവാസത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. വളരെക്കാലം മുമ്പ് തന്നെ പലരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തറ പെട്ടികൾ മൊഡാലിറ്റി ആണ് എങ്കിൽ കൂടി 2016 നോബൽ സമ്മാനം നേടിയതോടുകൂടിയാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോട്ടോ.


എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലുകൾ സ്വന്തമായി വേസ്റ്റ് അതിനകത്തുള്ള വേസ്റ്റിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ആ കോശങ്ങളെ പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുക ഈ കഴിവ് ശരീരത്തിന് പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടുന്ന ഓപ്ടിമമായ പരിതസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ പരിതസ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് സെൽസ്.

   

ഓട്ടോയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ഒക്കെ പാകം ചെയ്തതിനുശേഷം ഉള്ള വെസൽസിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ജലസമയത്ത് കോശങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ക്ലീൻ. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Healthy Dr

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *