ഇത് കഴിച്ചാൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അകറ്റാം

   

ഗോതമ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ മനുഷ്യന് ഉപയോഗിച്ച് വന്നിരുന്നു ഒന്നാണ് അഥവാ ചെറു ധാന്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും അരിയും ഗോതമ്പുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ശീലമായി മാറി എന്നാൽ ഈ അടുത്തകാലത്തായി ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടക്കുകയും.

   

വില്ലൻ ഔഷധ പ്രാധാന്യവും അതുപോലെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങളും കണ്ടെത്തിയതിന് തുടർന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു എന്നാലും വില്ലജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകളും.. പല വെറൈറ്റിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ നിത്യേനയുള്ള ഒരു നേരമെങ്കിലും ഉപയോഗം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ.

   

അകറ്റാനും നമ്മുടെ ശരീരം എപ്പോഴും ആരോഗ്യപരമായി തന്നെ നിലനിർത്താൻ ഒക്കെ സഹായകമാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പല ടൈപ്പ് സീഡുകളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ധാന്യ വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പേൾ മില്ലറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിന് മലയാളത്തിലുള്ള പേര് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

കമ്പംമെന്നാണ് പഴയ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഒരു പേര് കേട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്നത് എന്നാണ്. മുത്തിന്റെ ആകൃതിയും നിറവും ഉള്ള ഭദ്ര ചെറു ധാന്യങ്ങളിലെ മുത്താണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : beauty life with sabeena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *