ശരീരത്തിലെ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം അതും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ

   

ബ്ലഡ് പ്രഷർ അത് വളരെയധികം ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ബ്ലോക്കുകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് മൂലമാണ് വരുന്നത്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതുമായി പ്രഷർ കാരണം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വരുന്നതിന് പ്രധാനമായും കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പാരമ്പര്യം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് മറ്റൊന്ന്.

   

പലതരം മിനറൽസിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി അതുപോലെതന്നെ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും കുറവുമൂലമോ കൂടുതൽ മൂലമോ ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള ആളുകൾ പരമാവധി മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ കിടന്നു ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു.


ബിപി അധികം ഉള്ള ആളുകൾ ഉപ്പിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറയ്ക്കുകയും പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും വേണം. ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് ഒന്ന് വാഴക്കായ പിന്നെ ഒന്നു പറയുന്നത് അവക്കാഡോ പിന്നെ പച്ചക്കറികൾ ഇലക്കറികൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി പൊട്ടാഷത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ്. ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.

   

പൊട്ടാസ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കൂടുന്നതിനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ശരീരത്തിന്റെ കുഴലുകളിലെ അടങ്ങി കട്ടപ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന കാൽസ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് കഴിക്കാവുന്ന വിറ്റമിൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണേണ്ടതാണ്. Video credit : Healthy Dr

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *