വെറും വയറ്റിൽ ഏലക്ക വെള്ളം കഴിച്ചാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ

   

വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒരുപാട് നിന്നാൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ ആണ്. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരുപാട് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ ആണ്.ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു നാല് ഏലക്ക ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതല്ല.

   

ഒരു ഏലക്കയുടെ വെള്ളം ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കെട്ടുന്നത് വെള്ളവും അതുപോലെതന്നെ ഏലക്കായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തിളപ്പിച്ച് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഏലക്കയുടെ സത്ത് പൂർണ്ണമായും ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. പണ്ടൊക്കെ വീടുകളിലെ ഒരു ആളുകൾക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാരങ്ങാ വെള്ളത്തിനൊക്കെ പകരം ഏലക്ക ചെറുതായി ചതച്ചെടുത്തിട്ട്.

https://youtu.be/ndsdp4KI-0Y

   

അതിലെ പഞ്ചസാര കലക്കീട്ട് ആ വെള്ളം കൊടുത്തിരുന്നത് വളരെയധികം ടേസ്റ്റും ഗുണകരമായ ഈ ഒരു പാനീയം വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷം കിട്ടുന്നതിനും അതേപോലെതന്നെ ശരീരത്തിന്റെ നമുക്ക് അഴുക്കൊക്കെ പുറന്തള്ളാനും ഇത് കുടിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.

   

ഇത് തുടർച്ചയായി ഒരു മൂന്ന് ആഴ്ച കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതെ തന്നെ കിട്ടും എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ കോളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പാനീയം കഴിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Malayali Friends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *