കടബാധ്യത ഇല്ലാതാക്കണം എന്നാൽ ഈ വഴിപാട് ചെയ്താൽ മതി

   

ഇന്ന് രാത്രി 7 മണി മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശുഭകരമാകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് എങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ പല പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തരണം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഏറ്റവും അധികം പ്രയാസപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ.

   

ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കടം ആകുന്നു. കടം ഇല്ലാതാകുവാൻ ദിവസത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരമാകുന്നു. മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള തുണി എടുക്കുക ശേഷം ആയിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ അഞ്ചു കോയിനുകൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു രൂപയുടെ അഞ്ച് നാണയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപയുടെ 5 നാണയങ്ങൾ എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല.

ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതിനുശേഷം സൂക്ഷിക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അരിപ്പായസം തയ്യാറാക്കി ഏവരും സേവിക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കടം ഒഴിഞ്ഞുമാറാനായി ഈ ഒരു വഴിപാട് വളരെ ഏറെ നല്ലതാണ് നിങ്ങളുടെ.

   

ജീവിതത്തിലെ ഇത്രയും നാൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കടബാധ്യതകൾ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് ഇല്ലാതാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അത്രയേറെ ശക്തിയാണ് ഈ ഒരു വഴിപാട് ഉള്ളത് അതിനാൽ ദേവിയുടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം വളരെയേറെ ശുദ്ധിയോട് കൂടി വേണം ഈ ഒരു വഴിപാട് ചെയ്യുവാൻ. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *