കാലിന്റെ അടിയിൽ ഈ ഒരു സബോള വെച്ചത് കിടന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

   

രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ കാലിന്റെ അടിയിൽ ഒരു കഷണം സബോള വെച്ച് കിടന്നാൽ പിറ്റേദിവസം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെയധികം അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ശരീരത്തിലെ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ പിടിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും അതേപോലെതന്നെ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥിത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു സബോള എടുത്ത് വട്ടത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക കീടനാശിനി ഇല്ലാത്തത് വേണം എപ്പോഴും.

   

എടുക്കാനായി. അതിനുശേഷം പാദം മുഴുവനായി കവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മൊത്തം സബോള വെച്ച് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു സോക്സ് ഇട്ട് നമുക്ക് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയില് ഇട്ടു വെക്കാം. ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തം കട്ട.

   

പിടിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ശരീരം അണുവിമുക്തമാകുന്നതിനും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ര സഹായിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ബ്ലഡും ശരീരവും ശുദ്ധീകരിക്കാനും അതേപോലെതന്നെ മുറിയിലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ചൈനയിലെ ചില പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്.

   

കാലിന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലേക്കും പോകുന്ന പല പ്രഷറുകളും പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആളുകൾക്ക് പല അസുഖങ്ങളും ചികിത്സിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Inside Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *