മറവി വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങളും

   

നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിയുന്ന ഒരു ചിത്രം ക്രമേണ ഓർമ്മ കുറയുകയും ക്രമേണ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആകാതെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രായമായ ചികിത്സ ഇല്ലാത്ത ഒരു രോഗത്തെയും രോഗിയുമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക. എന്നാൽ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന മറുപടി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ.ഗ്രൂപ്പിൽ 20 30 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് റിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം.

   

ആദ്യമായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോർമൽ പ്രഷർ ഹൈഡ്രജൻ പി എച്ച് എന്ന് ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നോർമൽ പ്രഷർ ഹൈഡ്രജൻ. തലച്ചോറിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന പാതകൾ എന്ന് പറയും. ഈ വെൻട്രിക്കൽ അകത്തുള്ള മർദ്ദം ക്രമേണ കൂടി വന്ന് രോഗിക്ക് നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മൂത്രത്തിന്റെ കൺട്രോൾ.

   

കുറയ അതിന്റെ കൂടെ ഓർമ്മ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അസുഖത്തിനാണ് എൻ പി എച്ച് നോർമൽ പ്രഷർ ഹൈഡ്രേറ്റ് പാലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ സീറ്റ് സ്കാനിലൂടെ ഇതിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അനുകൂലമാണെങ്കിൽ സിഎസ്എഫ് ടെസ്റ്റ് നോക്കുക എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻപിഎച്ച് ഡയഗ്നോസ്.

   

ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. വി പി ഷണ്ട് എന്ന ഓപ്പറേഷൻ വഴി രോഗിയെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കാവുന്നതാണ്. നോർമൽസ് സംശയിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്താൽ രോഗി സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : Arogyam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *