കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനായ യുവാവിന്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്ത്രീക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ

   

കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാനായ ഒരാളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മധ്യവയസ്ക. എന്നാൽ വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ക്യാബിൻ ക്രൂ ചെയ്തത് കണ്ടു കൈ അടിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. ഒരു ദിവസം ജേ ജോഹന്നാൻർഗ്ഗിൽ നിന്നും ഒരു മധ്യവയസ് വിമാനത്തിൽ കയറി. ആ സ്ത്രീ എല്ലാവരുടെയും പോലെ വിമാനത്തിൽ കയറി സീറ്റ് നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഇരിക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു.

   

അപ്പോഴാണ് തന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ കണ്ടത്. അയാളെ കണ്ടതും ഈ സ്ത്രീ ബഹളം വയ്ക്കാൻ ആയി തുടങ്ങി. ഇയാൾ ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരൻ ആണെന്നും ഇയാളുടെ കൂടെ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ മറുപടി. എന്നാൽ കുറെ പേര് ഇതിനെപ്പറ്റി സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച എങ്കിലും ആ സ്ത്രീ ഒരു പൊടിക്കൊന്നും കൂട്ടാക്കിയില്ല. പിന്നീട് ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ വന്നു.

തന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആ സ്ത്രീ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം കുറച്ചുനേരം ആലോചിച്ചു നിന്നതിനു ശേഷം ആ ക്യാബിൻ പൈലറ്റിനോട് വിവരം പറയാനായി പോയി. അതുവരെ സമാധാനമായി ഇരിക്കാനും അവരോട് പറഞ്ഞു. തിരിച്ചുവന്ന ക്യാബിൻ ക്രൂ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാ സീറ്റുകളും ഫുള്ളാണ്. ഇനി ആകെയുള്ളത് ഇക്കക്ണോമിക് ക്ലാസിലെ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട്.

   

അവിടേക്ക് ഇരുത്താന്നാണ് പൈലറ്റ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. താങ്കളുടെ ബാഗ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ. ആ സ്ത്രീ തന്റെ ലഗേജുകൾ ഒക്കെ എടുത്ത് സന്തോഷത്തോടെ എണീറ്റ് വന്നു. എന്നാൽ താൻ ആ സ്ത്രീയോട് അവിടെ ഇരിക്കുവാനും ആ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനെ എണീച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *