കറുത്ത പാടുകളും അതേപോലെതന്നെ അളവ് കൃത്യമാക്കാനും ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

   

പലരെയും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കരിമാംഗല്യം അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വാദ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് കണ്ടുവരുന്നതാണ് പലരും ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം ക്ലിനിക്കിൽ വരാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ. അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും മൂക്കിലെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്കായിട്ടുണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്നത്.

   

കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഏകദേശം 90% സ്ത്രീകളിലാണ് ഉള്ളത് 10 ശതമാനം മാത്രമാണ് പുരുഷന്മാരിൽ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും ഗർഭിണികളിലെ പലപ്പോഴും ഇതൊരു മാർക്ക് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. അമിതമായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുന്ന കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പെട്ടെന്നുള്ള കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മലയാളിയുടെ അളവ് കൂടുന്ന ആളുകളാണ്.

   

വൈറ്റ് കളറിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് സാധാരണ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകൾ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ മറ്റൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ് പറയുന്നത്.

   

ഹോർമോൺ വ്യത്യാസമുണ്ട് അർത്ഥത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ആർത്തവവിരാമം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം പല ആളുകളും ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കും. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Convo Health

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *