തുളസിയില കടിച്ചു തിന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിപരീത ഫലം

   

വീട്ടിലെ മുറ്റത്തും ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളും ഒക്കെ നട്ടുവളർത്തുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് തുളസി ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജയ്ക്കും ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളും ഈ ചെടിയുടെ സ്ഥാനം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അനുസരിച്ച് ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെയാണ് തുളസിച്ചെടിയായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് പവിത്രവും ആരോഗ്യദായകവുമാണ് തുളസിക്ക്.

   

ആരോഗ്യ ഔഷധഗുണങ്ങൾ നിരവധിയാണ് പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഉള്ള വളരെ നല്ലൊരു മരുന്ന് കൂടിയാണ് തുളസി ദിവസവും ഒരു തുളസിയില കടിച്ചു ചവച്ചു കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമമാണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിശ്വാസങ്ങളും നിരവധിയാണ് തുളസി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ചില അരുതായ്മകളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് പലതിനും പുറകിൽ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് അടുത്തിടെയുള്ള.

   

ചില ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത്തരം ചില കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാൻ തുളസിയിലെ കടിച്ചതിനാൽ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പത്നിയാതുളസി എന്നും തുളസിയോടുള്ള അനാഥരവാമി എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണം അനുസരിച്ച്.

   

മറ്റൊരു വിശ്വാസമാണ് ഞായറാഴ്ച ദിവസം തുളസിയില പറിക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് തുളസി ദേവി ദിവസമാണ് ഇതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയ വ്യാഖ്യാനം ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനായി ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മുടക്കം ആകട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിയമം വച്ചത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നത് ആയി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Inside Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *