കൈകളിലോ കാലുകളിലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുക

   

നമ്മുടെ കൈകളിലോ കാലുകളിൽ ഒക്കെ ഫ്രാക്ചറോള അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ വേദന മാറാതെ നിൽക്കുക അതായത് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഒരു അപകടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ഭാഗത്തെ വേദന തുടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകൾ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അതായത്.

   

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടുതലും തളർത്തി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഞരമ്പുകൾക്ക് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമോ മറ്റ് കാരണങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾക്ക് ചലിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടി ഞരമ്പുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആകാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്.

   

അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ചിലർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാറില്ല കൃത്യമായ ഒരു ചികിത്സാരീതിയും ഇതിനെ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുമില്ല. മെഡിറ്റേഷൻസും അതേപോലെതന്നെ നാം പലതരത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകളും വഴിയിൽ ചിലവർക്ക് എങ്കിലും.

   

ഒരു പകുതിയോളം ഇതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് പൂർണമായി മാറുന്നതും ഇന്നേവരെ ആളുകളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനാൽ വളരെ ഏറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അലട്ടുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. തുടർന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : Convo Health

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *