ശരീരം മുഴുവൻ വേദനയുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക

   

കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൈദ്രബാജി ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മൊത്തത്തിലുള്ള വേദനയാണ് അതായത് രണ്ടു കൈകളിലും രണ്ടു കാലുകളും മൊത്തത്തിലുള്ള ഭാഗത്ത് വേദന അനുഭവപ്പെടും. ഇതിനെ സാധാരണയായി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു വേദനയായി തുടങ്ങിയത് ആയിരിക്കും പിന്നീട് അത് മെല്ലെ മെല്ലെ ശരീരമാസകലം വ്യാപിച്ച ശരീരം മൊത്തത്തിൽ വേദനയും മാറുന്നു.

   

വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വർഷമായി വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ആദ്യം നമുക്ക് തുടങ്ങിയത് കഴുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ വശത്ത് കാലിൽ വേദന തുടങ്ങി കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാ സമയത്തും അനുഭവപ്പെടുക രാവിലെ എഴുന്നേ.


എല്ലാദിവസവും ഉള്ള ഒരു വേദന ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മാനസികമായി വളരെ ബാധിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ള ആളുകളെയും ബാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദന ഉണ്ടാകുന്ന കുടുംബത്തിലെ കുടുംബനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മക്കളാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്നമാകുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത രോഗിയെ വീണ്ടും.

   

മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു. പലർക്കും രോഗികൾക്ക് എന്നെ അറിയാത്ത രോഗികൾക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അസുഖത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Healthy Dr

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *