സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇറങ്ങിയ പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാം ഗർഭിണികൾ. ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും.

   

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ വാർത്ത കേട്ട് ഇപ്പോൾ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു ശാരീരിക ബന്ധവും ഇല്ലാതെ ഒരേസമയം 16 പെൺകുട്ടികൾ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നു അതിനു കാരണക്കാരൻ ആയിട്ടുള്ള 17 വയസ്സുകാരനായ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എല്ലാവരും ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു കഥയല്ല യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പിറന്നാളാഘോഷവുമായി.

   

ബന്ധപ്പെട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും കൂടി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുകയായിരുന്നു ഒരു ആൺ സുഹൃത്തിനെ മാത്രമായിരുന്നു പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് 16 പെൺകുട്ടികളും ഒരു ആൺകുട്ടികളും അവർ എല്ലാവരും ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു അതിനിടയിൽ ആൺകുട്ടിക്ക് സ്ഖലനം സംഭവിക്കുകയും അവന്റെ ബീജങ്ങളെല്ലാം പെൺകുട്ടികളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തുകയും.

അതോടെ പെൺകുട്ടികൾ ഗർഭിണികൾ ആവുകയും ചെയ്തു. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ആൺകുട്ടി കരഞ്ഞു പറഞ്ഞതോടെയാണ് അതിനു പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചത് അതോടെയാണ് ഈ ഒരു സത്യം പുറത്തുവന്നത് ഡോക്ടർമാർ കൃത്യമായ നിർവചനം നൽകുന്നുമുണ്ട് അവർ പറയുന്ന നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ആൺകുട്ടിയുടെ ബീജത്തിന് വളരെയധികം ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ ഗർഭിണിയാകാൻ കാരണമായത് ഇത് വളരെ അപൂർവമായി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഡോക്ടർമാർക്കും ഇത് വളരെ അത്ഭുതമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ ഇത് കേട്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അത്ഭുത തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്.