പഴനി മുരുകൻ അമ്പലത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ ആരുമില്ല എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഐഹിത്യം എറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏവരും ഞെട്ടുന്നത് ആയിരിക്കും

   

ദ്രാവിഡ ദൈവവും ശിവ പാർവതിമാരുടെ പുത്രനുമായ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പഴനിയിലുള്ള പഴനി മുരുകൻ ക്ഷേത്രം. പഴനി എന്ന പേരിൽ ഭഗവാൻ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ഒരുപോലെ പ്രസിദ്ധനാണ്. അറിവിന്റെ പഴം എന്ന അർത്ഥമുള്ള ജ്ഞാനപഴം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് പഴനി എന്ന സ്ഥലനാമം രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

   

അതിനാൽ പ്രതിഷ്ഠയിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന പഞ്ചാമൃതം ചന്ദനം എന്നിവ സർവ ലോകസമിതിയായി ഭക്തർ കരുതുന്നു. കാവടി എടുക്കുന്നത് തലമുടി കളയുന്നതും ഇവിടത്തെ പ്രധാന വഴിപാടുകളാണ്. ഐതിഹ്യം അവസരത്തിൽ നാരദൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ജ്ഞാനപരം നൽകി ഇത് വിജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അമൃതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പഴമാണ്. തന്റെ പുത്രന്മാരായ ഗണപതിക്കും കാർത്തികേയനും തുല്യമായി.

നൽകാനായി അദ്ദേഹം അത് മുറിക്കാനായി ഭാവിച്ചപ്പോൾ പഴത്തിന്റെ അമൂല്യ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നാരദമി അത് തടഞ്ഞു വിഷമഘട്ടത്തിൽ ആയ പരമശിവൻ നൽകാനായി ഒരു മത്സരം നിശ്ചയിച്ചു ഈ ലോകത്തെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വലം വച്ചു വരുന്നത് ആരാണോ അയാൾക്ക് ഈ പഴം സമ്മാനമായി നൽകുമെന്നു പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപാടെ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി തന്റെ വാഹനമായ പുറത്ത് ലോകം ചുറ്റി വരാൻ പുറപ്പെട്ടു.

   

പാർവതി ദേവിയെയും പ്രപഞ്ചത്തിന് തുല്യരും ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പ്രകൃതിയും പരമാത്മാവും ആണെന്ന വിശ്വാസത്താൽ അവരെ മൂന്നു തവണ അലവച്ചു. ഗണപതിക്ക് നൽകി. കാർത്തികേയൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തന്റെ പ്രയത്നം പാഴായത് അറിഞ്ഞ് ദേഷ്യവും വിഷമവും കൊണ്ട് പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *