മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന കരിമംഗലം മാറി കിട്ടാനായി ഇനി ഇതു മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

   

കരിമംഗലം പോലെയല്ല നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അത്രയും റഫ് ആയിട്ടുള്ള പാടുകൾ വരെ മാറി കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നന്നായി സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാക്ക് ആണിത്. നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെലാനിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഹൈപ്പ്മെന്റേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് ഒരിക്കലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം കുറെ കാലത്തേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല.

   

ഏകദേശം ഒരു 30 വയസ്സിനു ശേഷം കൂടുതലായിട്ടും ഹൈപ്പർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പർ മാറികിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന അത്രയും എഫക്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന കരിവാളിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത പാടുകളിൽ സഹായിക്കും മാറി കിട്ടാൻ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ മുഖത്ത് ചുളിവുകളും അതേപോലെതന്നെ.

   

പാടുകളും എല്ലാം തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ മുഖം ഫെയ്സും നല്ല ബ്രൈറ്റ് അതുപോലെതന്നെ പാടുകളും കരിമംഗലവും ഒക്കെ പോയി കിട്ടാനായി ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരട്ടിമധുരം അതേപോലെതന്നെ ചന്ദനത്തിന്റെ.

   

പൊടി ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർച്ച് എന്നിവയാണ് ഇതിന് ആവശ്യം. അതിനുശേഷം നിങ്ങടെ സ്കിന്നിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മുഖത്ത് ആവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Diyoos Happy world

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *