ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുമ്പോൾ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ചിലരുടെ മനസ്സ് വിങ്ങിപ്പൊട്ടാറുണ്ട് കാരണം ഇതാണ്

   

പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നിറയാറുണ്ട് മനസ്സ് വിങ്ങി പൊട്ടാറുണ്ട്. ആലോചിച്ചാൽ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും മുമ്പിൽ തലകുനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ മാത്രമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ.

   

പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബിംബങ്ങളിൽ പോയി തട്ടി വളരെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയോട് കൂടി നമ്മിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു. കണ്ണുനീർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായി രണ്ടു തരത്തിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് നമുക്ക് വളരെ വിഷമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി സങ്കടം പറഞ്ഞു കരയുന്നു.

ഇത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ഇതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വിഷമങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണുനിറഞ്ഞു പോകുന്നു. നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സ് വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും അറിയാതെ കണ്ണുനീർ വരുന്നു.

   

ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതരാണ് എന്നാണ്. അവർ പറയാതെ തന്നെ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഭഗവാൻ നടത്തിക്കൊടുക്കും എന്നതാണ് ഇതിന് ഉത്തരം. ഇവർക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് നല്ല നാളുകളാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക. Video credit : Infinite Stories

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *