പൊന്തിയ പല്ലുകൾ കമ്പി ഇടുന്നതിനു മുമ്പ് തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾ

   

പൊന്തിയേ പല്ലുകൾ ഒരുപാട് പേരാ വളരെ ഏറെ സങ്കടകരമായ ഒന്നാണ് പൊന്തിയ പല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊന്തിയ പല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർ കാണുന്നത് ഒക്കെ വളരെ പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊന്തി പല്ലികൾ ഒരിക്കലും തന്നെ പാടുള്ളതല്ല കാരണം കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പള്ളികൾ മുളക്കുന്നത് ഒന്നര വയസ്സ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏകദേശം പൂർണമായ രീതിയിലെ പല്ലു വരാൻ.

   

ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം വരെ പള്ളികൾ കൊഴിയാനും തുടങ്ങും അതിനുമുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന കുത്തിവരുന്നത് അതേപോലെതന്നെ മാറിവരുന്നത് ഒക്കെ തന്നെ വളരെ പ്രശ്നകരമായി കാണുകയും അതുപോലെതന്നെ കാണിച്ച് സർജറി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും സർജറി ചെയ്യുന്നതും തെറ്റാണ്.

   

കാരണം കുട്ടികളിലെ ഒരു പ്രായം ഒരു 16 15 വയസ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പല്ലിലെ സർജറി ചെയ്യുവാനോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യകത നമുക്ക് വരുന്നതേയുള്ളൂ. അതിനുമുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അതായത് മോണ പൊന്തി വരുന്ന പ്രശ്നം അത് നമ്മൾ പ്രധാനമായും കാണുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന.

   

വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ഗുരുതരമായി കാണേണ്ട ഒന്നുതന്നെയാണ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ച നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കുകയും തുടർന്ന് ചികിത്സയ്ക്ക് നമ്മള് ഒരു പ്രായത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Baiju’s Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *