നല്ലകാലം വരുന്നതിനുമുമ്പ് പരമശിവൻ കാണിച്ചുതരുന്ന ചില നല്ല ലക്ഷണങ്ങൾ

   

നല്ലകാലം വരുന്നതിനു മുൻപ് പരമശിവൻ കാണിച്ചുതരുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെയേറെ ഭക്തിപൂർവ്വം നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മാറ്റി തരുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടു വരുന്ന അതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമ്മെ നേരിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതും ആണ്.

   

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ശിവ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അന്നേദിവസം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തർക്ക് നല്ലകാലം വരുന്നതിനു മുൻപുള്ള ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നതും. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എണീക്കുകയും ആ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് ശുഭകരമായ ഒരു ലക്ഷണമാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണം കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നല്ലകാലം വന്നുചേരുന്നതിനു മുൻപുള്ള ലക്ഷണമാണെന്ന് വേണം കരുതുവാൻ. അതേപോലെതന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ വെള്ളം കാളയെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയേറെ ശുഭകരമായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്തൻ നന്ദിദേവന്റെ ഒരു കളറും വെള്ള തന്നെയാണ്.

   

അതിനാൽ വെള്ള കാള കാണുന്നത് വളരെയേറെ ശുഭദിനം തന്നെയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച കാണുന്നത് വളരെയധികം ശുഭകരമാണ് കാരണം സന്തോഷവും സമ്പത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ വന്നുചേരും എന്നതിനുള്ള സൂചനയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നാഗത്തെ കാണുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *