പരമശിവന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ

   

നമസ്കാരം ദേവാധി ദേവനാണ് മഹാദേവൻ ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒന്നും തന്നെ ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതല്ല എന്നതാണ് വസ്തുവം ശിപ്രസാദിയും ആണ് ഭഗവാൻ. അതിനാൽ തന്നെ ഭക്തരുടെ ഭക്തിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സമ്പ്രദാവുകയും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ചെറിയ തെറ്റുകൾ പോലും ഭഗവാനിൽ വലിയ ക്രോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്ഭ. ഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുംതോറും നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ വ്യത്യാസം വന്ന ചേരുന്നതാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ ചെറുതുതന്നെയാണ്.

   

നാം ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ നാം ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അനേകം യാധാർത്യം തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്, കരുണ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തരിൽ തോന്നുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് കരുണ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കാതെ വിഷമിക്കുകയും അവരെ തന്നാല്‍ കഴിയുന്നത്ര സഹായിക്കുവാൻ ഇവർ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നതും ആണ്.

   

ഏവരെയും സഹായിക്കുക എന്നത് മുൻപിൽ നോക്കാതെ ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ സഹായിക്കുന്നവർ തന്നെ ആകുന്നു കൂടാതെ മൃഗങ്ങളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും സസ്യങ്ങളെയും ഇപ്രകാരം ഇവർ സഹായിക്കുകയും അവയെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഏവരിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവർ.

   

തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നത് താഴെയുള്ളവരോ എന്ന് ഇവർ ഒരിക്കലും കണക്കാക്കുന്നതല്ല ഇവർ ഏവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നവർ തന്നെയാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഏവർക്കും തന്നാല്‍ കഴിയുന്ന സഹായം ഇവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *