മഹാദേവന് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ളതും മഹാദേവനെ ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ളതുമായ ഏഴു നക്ഷത്രക്കാർ

   

ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഇരുപത്തി ഏഴു നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ശിവഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹമുള്ള ഏഴു നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രധാന ദേവൻ ആയിട്ടും മഹാദേവൻ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഏഴു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂലം നക്ഷത്രമാണ്. മൂലം നക്ഷത്രക്കാർ വളരെയേറെ നിഷ്കളങ്കരും ശാന്തരും വളരെയേറെ സന്മനസ്സുള്ളവരും ആണ്.

   

ഇവർ കൂടുതലായി ശിവ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് വളരെയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പൂരം നക്ഷത്രമാണ്. വളരെയധികം ആകർഷണീയത ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാരാണ് ഇവർ. സഹജീവി സ്നേഹമുള്ള നക്ഷത്രക്കാരും ആണ് ഇവർ. മൂന്നാമത്തെത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്രാടം നക്ഷത്രമാണ്. ഈശ്വര തുല്യമായി ജോലിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചകൾ വന്നുചേരും എന്നാണ്. കഷ്ടപ്പെടുത്തിയാലും മഹാദേവൻ ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത നക്ഷത്രക്കാരാണ് ഇവർ. നാലാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് മകം നക്ഷത്രമാണ്. ഒരുപാട് സഹജീവികളോട് ദയയും സ്നേഹവും കാണിക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാരാണ് ഇവർ. അടുത്ത നക്ഷത്രം ആയില്യം നക്ഷത്രമാണ്.

   

ഇവർ മിക്കവാറും ശിവ ഭക്തർ തന്നെയായിരിക്കും. ഭഗവാനെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും ആണ് ഇവർ. അടുത്ത നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവാതിര നക്ഷത്രമാണ്. മഹാദേവന്റെ സ്വന്തം നക്ഷത്രമാണ് മഹാദേവൻ ജനിച്ച നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണി നക്ഷത്രമാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *