ചോറ്റാനിക്കരയിൽ നടന്ന ഈ ഒരു സംഭവം ഏവരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നു തന്നെയാണ്

   

കേരളത്തിൽ അനേകം പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രമാണ് ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ ക്ഷേത്രം കേരളത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൊച്ചി നഗരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ചോറ്റാനിക്കരയിൽ പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രമാണ് ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് അമ്മയെ ഒരു നോക്ക്.

   

കാണുവാനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ അനേകം പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് മേൽക്കാവിൽ അമ്മയും ക കീഴ്ക്കാവിൽ അമ്മയും. മകം തൊഴൽ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ മകൻ തൊടൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഇന്നേദിവസം ദേവിയുടെ ദർശനം ലഭിക്കുന്നത് പുണ്യമായി ഭക്തർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എങ്കിലും ലഭിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഈ സമയം അതിനാൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

മകം തൊഴലിന്റെ ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മാല കാണാതെ പോകുന്നത് ഭഗവതിയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീ അപ്പോഴാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ മറ്റൊരു സ്ത്രീ മാര മോഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായത്. സിസിടിവി ക്യാമറ നോക്കി ആ സ്ത്രീയെ കുറെ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. ദുഖിച്ച നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു.

   

കേൾക്കാവിൽ അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ മാല കിട്ടുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീ കീഴ്കാവിലമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ കേൾക്കാവിലമ്മയുടെ പണ്ടാരം തുറന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *