ഇത്തരത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ സന്തോഷമായി മാറും

   

കരച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുനീർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര നിസ്സഹായരായി പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഓടി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകും. പോയിട്ട് ഭഗവാനെ നീ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ.

   

എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കരയുന്നത് ഒരു ഭാഗം. ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഒരുപക്ഷേ ആരുടേയും മുമ്പിൽ തോൽക്കില്ല കരയില്ല എന്ന് വാശി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ പോലും അവിടെ ചെന്ന് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കണ്ണുനിറഞ്ഞു പോവുകയും കരയുകയും ചെയ്യും. ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ.

ഭഗവാനെ കാണുന്ന ആ നിമിഷം കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്ന ആ നിമിഷം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നിറയും. എന്നാൽ നമുക്ക് വലിയ വിഷമങ്ങളോ ദുഃഖങ്ങളോ ആ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ദാരിദ്ര്യമോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കൈകൂപ്പി കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ രണ്ടു കണ്ണും നിറയും.

   

കണ്ണ് നിറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് കിടന്ന് പിടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മുടെ മനസ്സ് കരയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതരാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിക്കും. കൂടുതലറിയാൻ തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *