കാലുകൾ വീണ്ടുകീറുന്നതിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചില പൊടിക്കൈകൾ

   

ആയിരങ്ങൾ ചെലവഴിക്കേണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാലോ പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് ആണെങ്കിലും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഒരു പ്രശ്നം അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അസഹനീയമായ വേദന ഉണ്ടാക്കാൻ സംഗതിയാണ് ആളുകൾക്ക് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു ടീനേജുകാര് പെൺകുട്ടി സ്വന്തം മുഖം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോലെയാണെന്ന് കാരണം ഒരു ചെറിയ പൊട്ടോ കൂടുതൽ വർഷമായി പറയാനുമില്ല.

   

അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ കാലിന്റെ വിരല് വരെ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട ഒരു രീതിയിലേക്ക് അനുവദിച്ചു പോയേക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അത് സൗന്ദര്യത്തിനും. ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പൊട്ടോ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് കാലിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി അരമണിക്കൂർ മാറ്റിവെക്കണം.

   

സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷാംപൂ കിട്ടുന്ന ഒരു രൂപയുടെ ചെറിയ മാറ്റം തന്നെയാണ് സാധാരണ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയാതിരിക്കുന്ന കാരണം പല സോപ്പുകളും വളരെ ഹാർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷാമ്പു പൊട്ടിച്ച് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ചൂട് വെള്ളം.

   

എടുത്തതിനുശേഷം ചൂടുവെള്ളം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ഈ കാലിന്റെ നഖത്തിന്റെ ഇടയിൽ കേറി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആയിട്ടും ഈ ചെറു ചൂടുവെള്ളം തീർച്ചയായിട്ടും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Baiju’s Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *