കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ അമ്മയുടെ സങ്കടം കാണാൻ ആ മകന് നേരമില്ല പക്ഷേ അവസാനം അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ

   

മോളെ ഒരു നൂറു രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് തായോ ആടിന് ഒരു അല്പം ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ ആണ് അതിന്റെ തീറ്റ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആടിനെ തീറ്റ വാങ്ങാൻ ആയിട്ട് ₹100 ഒരു അറ്റം കൂട്ടി മുട്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇവിടത്തെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം അറിയോ ഒരാളുടെ കാശുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെലവ് കഴിയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മാത്രമാണ് അറിയുന്നത്.

   

ഇനിയും ഇവിടെനിന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്ത പുറത്തേക്കിടും ആലോചിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾക്ക് കൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ഇതൊക്കെ കേട്ട് നീ സഹായത്തോടെ അവൻ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു സങ്കടത്തോടെ ഒന്ന് അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ മാത്രമാണ് അവനെ കഴിഞ്ഞത് അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.

അമ്മ നിറകണ്ണുകളോടെ ആട്ടിൻ കൂട്ടിലേക്ക് പോയി മെല്ലെ അവരെയൊക്കെ അയച്ച പുറത്തേക്ക് കെട്ടി കുറെ നേരം സങ്കടം വരുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ ആട്ടിൻകൂട്ടി പരിസരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കവുങ്ങും തോപ്പിലോ ഒക്കെ പോയിരുന്ന സങ്കടം തീർക്കും അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചതും വളർത്തിയതും ഒക്കെ ഈ ആടിനെയും പശുവിനെയും ഒക്കെ.

   

വളർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ഒരാളുടെ കുറവ് അവരെ ഇന്നേവരെ അമ്മ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറയാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മിണ്ടുവാനോ ഒന്നും തന്നെ തന്റെ മകൻ ആകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സങ്കടം മറ്റൊന്നുമില്ല. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.