ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ പ്രത്യേകതകളും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിധവും ഇങ്ങനെയാണ്

   

പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠയായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിൽ ആദ്യമായി ലോകത്തിനു മുഴുവൻ ദൃശ്യവിസ്മയമായി തുറക്കപ്പെട്ടു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീഡിയോ കവറേജ് ലഭിച്ച ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു അയോധ്യയിലെ രാമ പ്രതിഷ്ഠ ഭഗവാന്റെ പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠക്കുശേഷം ഈ മഹാക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഏവരെയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി കണ്ണുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകാതെ കേവലം ഈ കാര്യം എന്താണ്.

   

എന്ന് എന്താണ് അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. ആയുർവേദ ക്ഷേത്രം മൂന്നുനിലകളിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് പിങ്ക് ട്രാൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന പ്രത്യേകമായ കല്ലുകൾ ഏകദേശം 1800 കോടി ചിലവാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് നിർമ്മാണത്തിനായി വന്നിരിക്കുന്നത്.

എന്ന് തന്നെ പറയാം ഏകദേശം കണക്കാക്കുന്നു. കൂടാതെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം 250 അടി വീതിയും 161 അടി ഉയരവും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് ക്ഷേത്ര പരിസരം 2.6 ഏക്കറിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിസരം 2.67ലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 390 തൂണുകളുടെ 46 പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ 5 മണ്ഡപങ്ങളും വരുന്നു എത്ര ഏറെ വിപുലമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്.

   

ചെറുവാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് റാമ്പുകളും ലിഫ്റ്റുകളും ലഭ്യമാണ് പ്രായമായവർക്കും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളവർക്കും ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഏവർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേഗം തന്നെ ദർശനം നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന കാര്യവും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.