നിങ്ങളുടെ കറിവേപ്പില ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണോ എന്നാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

   

ഒരു ശശികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവ വീടുകളിൽ നടന്നത് ശുഭകരമോ അതോ ദോഷകരമോ എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അത്രമേൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ്. അഥവാ പൊതുവേ ഏവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ദോഷകരമായിരിക്കും അഥവാ ഒരു കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ വീട്ടിൽ മനസമാധാനം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം.

   

വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ജീവിതത്തിലേക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരികയും ചെയ്യും ഇതേ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരാമർശിക്കാനായി പോകുന്നത് ഒരു. അതേപോലെതന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമായും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയുടെ നല്ലകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം ധാരാളമായി ഉള്ള പറമ്പുകളിൽ തഴച്ചു വളരുന്ന ഒന്നാണ് കറിവേപ്പില ഇത്തരത്തിൽ തഴച്ചു വളരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്.

നിങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ പരാമർശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പറമ്പുകളിൽ ധാരാളമായി കറിവേപ്പില.കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ വീടുകളിൽ അത് ദോഷകരമായി തന്നെ പഹിക്കും അതേക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പരാമർശിക്കാനായി പോകുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വീടിനോട് ചേർന്ന് കറിവെപ്പ് നടാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിനും ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രധാനമായും നെഗറ്റീവ് വീടുകളിൽ.

   

വർദ്ധിക്കുന്നതിന് അത് കാരണമായിത്തീരും കടബാധ്യതകൾ വർദ്ധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കടം വന്നു തരാം ദാരിദ്ര്യം ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരാം കൂടാതെ രോഗ ദുരിതങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരാം കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പലരീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരികയും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കും ധനശ്രദ്ധ ദിനം സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉണ്ട്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.