നവരാത്രി ദിവസങ്ങളിൽ കാക്ക വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

   

നമ്മുടെ വീടുകൾ എല്ലാം കാക്ക വരുന്നതായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ കാക്ക നവരാത്രി ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നത് വളരെയേറെ ശുഭകരമാണ് ജീവിതത്തിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കാക്കയ്ക്ക് സാധിക്കും വിതരണം ലോകത്തിൽ നിന്ന് പിതൃക്കളുടെ ദൂതുമായി വരുന്നു എന്നാണ് പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഈ പറയുന്ന നവരാത്രി ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാക്കയ്ക്ക് അല്പം.

   

ഭക്ഷണവും വെള്ളമെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. ഒരിക്കലും കാക്കയെ ഓടിച്ചു വിടാനോ ഒന്നും തന്നെ പാടുള്ളതല്ല. ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് വളരെയേറെ ആയിഷയെ പൂർണ്ണമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്നേദിവസം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം. ആഹാരം പാകം ചെയ്തു ശേഷം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ആഹാരം കാക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

അരി വെന്തോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കാരണം അത് എച്ചിൽ ആയിട്ടാണ് പിന്നീട് മാറുന്നത്. അതേപോലെതന്നെ കാക്ക കേക്കുവശത്ത് വെച്ച് വേണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം എന്നു പറയുന്നത്. അതേപോലെതന്നെ ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ വേണം ആഹാരം കൊടുക്കുവാൻ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം.

   

കൊടുക്കാൻ മറ്റൊരു പാത്രം കരുതി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കാക്കയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ശരീരവും മനസ്ശുദ്ധിയും വളരെയേറെ അത്യാവശ്യമാണ് കാക്കയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും കാക്കയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *