ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശത്രുക്കളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി ഈയൊരു നാമജപിച്ചാൽ മതി

   

ജീവിതത്തിൽ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അനേകം ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ചിലർ നമ്മെ കണ്ടു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദോഷം വരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും ആരാണ്.ശത്രുക്കൾ പലവിധം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആകുന്നു.

   

ഈ വ്യക്തികൾ ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് ചില സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും അഞ്ചുതരം വ്യക്തികളാണ് ശത്രുക്കളായി ഉണ്ടാവുക ഇവർ ആണല്ലോ പറയുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യം ആദ്യമായി നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം ശത്രുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏത് ആവശ്യത്തിനായി ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് വരെ നമ്മളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ.

പെരുമാറും നമ്മളെ നന്മ മാത്രമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും അവർ പറയുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യം വരുന്ന അവസരത്തിൽ അവരെ കാണില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പ് തന്നെയാകുന്നു. ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കൊപ്പം കൂട്ടുകൂടുകയോ ചെയ്യരുത് നമുക്ക് തന്നെ അത് ദോഷമായി വന്ന് ചേരും എന്നാണ് പറയുന്നത്ട.

   

ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് പെരുമാറുക ശത്രുത പുലർത്തേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ദുഃഖങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. തുടർന്ന് അതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *