നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഈ ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഭഗവാന്റെ സാമ്യമുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ

   

ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ കണ്ണന്റെ ചിത്രം ഉണ്ടാകും ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഒരു പൂജാമുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും.

   

ഒരു ചിത്രത്തിൽ നോക്കി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഗ്രഹത്തിൽ നോക്കി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പലപ്പോഴും ഭഗവാൻ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരിക്കും നാം ഭഗവാൻ ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുക നമ്മൾ ആദ്യം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആരും.

തന്നെ അതില് പേടിക്കേണ്ടത് ഒന്നുംതന്നെയില്ല കാരണം ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നോക്കി പ്രേമ സ്വരൂപനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് ഒരു നാണക്കാരനെ പോലെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും.

   

ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ സന്തുഷ്ടനാണ് ഭഗവാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ് നിങ്ങളിൽ എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചന തന്നെയാണ്. വിഗ്രഹം വാങ്ങി കൊണ്ടു വരുമ്പോഴൊന്നും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ചൈതന്യ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിത്രം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വരുമ്പോഴൊന്നും അത് ഉണ്ടാവില്ല. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *