കഷ്ടകാലം ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല കാലത്തിലേക്ക് മാറാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

   

നാടകത്തിന്റെ ഇരുപ്പുറങ്ങലാണ് കഷ്ടകാലവും നല്ല കാലവും എന്ന് പറയാം നല്ല സമയമുണ്ട് എങ്കിൽ കഷ്ടകാല സമയവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എപ്പോഴും മാറി മറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയാം കഷ്ടകാല സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നാം എന്ത് ചെയ്താലും ഒന്നും ശരിയാവാത്ത സമയത്ത് നാം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതീവ ശുഭകരം തന്നെ ആകുന്നു ജീവിതത്തിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വന്ന് ചേരുന്നോ.

   

എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച വന്നുചേരുവാൻ സഹായകരമാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ രണ്ട് നേരവും അത് എത്ര കഷ്ടപ്പാടുള്ള സമയത്താണ് എങ്കിലും നാം ഈശ്വരനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് ഇങ്ങനെ നിത്യവും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ.

   

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വർധിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം കൂടാതെ നമ്മളിൽ പോസിറ്റീവായ രീതിയിലുള്ള പല മാറ്റങ്ങളും മറ്റൊരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും. ജജയങ്ങൾ നേടുവാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയാം വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിദേവിക്ക്.

   

ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസം ആകുന്നു ശുഭകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആടുകളിൽ വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു കൂടാതെ വിളക്ക് തെളിയിച്ചതിനു ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ ദേവി നാമങ്ങൾ അതീവ ശുഭകരം തന്നെ ആകുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *