കുടലിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത്

   

ബ്ലഡ് പോവാൻ പോവുക ഒരുപക്ഷേ അത് ആയിരിക്കാം ചില സമയത്ത് അത് കാൻസർ ആവാം എങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രോഗമാണ് ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ. ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വളരുന്ന പൈസ മറ്റൊന്ന് അകത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്ന ടൈൽസ് അതിൽതന്നെ രക്തം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും.

   

രക്തം പുറത്തേക്ക് പോകാത്തതും ആയിട്ടുള്ള കൊടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ പോകാറുള്ളത് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഒരുപക്ഷേ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ 100% തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗം കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന പൈൽസ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പഴയകാലത്ത് പറയാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ.

   

അളവ് കുറഞ്ഞത്കൊണ്ടാണ് ടൈൽസ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അത് ശരിയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻസിന് ഗ്യാസ് ഫർമേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാം ഈ പറയുന്ന പൈൽസിനെ യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവും വരുന്നത് കാണുന്നതുമില്ല പുതിയ റിസർച്ചുകൾ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന.

   

പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആണ് എന്നാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ച ചെറു വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന രോഗം വരുന്നത് എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് രീതിയിലേക്ക് ജീവിത ചിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് ഇതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Baiju’s Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *