ചെരുപ്പുകൾ വീടിന്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദോഷകരം

   

നമ്മള് സൂക്ഷിക്കേണ്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വീട് പണിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ വാസ്തു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചെരിപ്പ് വയ്ക്കാനും അതേപോലെതന്നെ വാസ്തു നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീടുകളിലെ പലതരത്തിലുള്ള ദാരിദ്ര്യവും അതേപോലെതന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

   

അതിനാൽ കൃത്യ സ്ഥലത്ത് വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെരുപ്പുകൾ അടിച്ചു സൂക്ഷിക്കുവാൻ. ചേരുന്നതാകുന്നുകാര്യത്തിനും കൃത്യമായി ദിശകളും ചില കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിൽ ചെരുപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വീട്ടിൽ ഷൂ ഒരു പ്രത്യേക ദിശയുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വാസ്തുപ്രകാരം ചെരുപ്പ് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.

   

ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ ദോഷകരം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം കാരണം പ്രവേശന വാതിലിലൂടെയാണ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും എനർജിയും കടന്നുവരുന്നത് ലക്ഷ്മിദേവി പ്രവേശിക്കുന്നതും പ്രധാനവാതിരയിലൂടെയാണ് ആ സ്ഥലത്തെ നാം ചെരുപ്പുകൾ ചെരുപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ.

   

ദോഷകരം തന്നെയാണ് ഇത് വീട്ടിലേക്കുള്ള പോസിറ്റീവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇത് വളരെ ദോഷകരമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. തുടർന്നാൽ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *