വീടുകളിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജിയും അതേപോലെതന്നെ ധനവും വന്നുചേരാൻ ചെടികൾ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചാൽ മതി

   

ഒരു കാരണവശാലും ഈ ചെടികൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കരുത് കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ദോഷം ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രഹനാഥനെയാണ് ഇത് ദോഷം ചെയ്യുന്നത്. പാല അരയാല് അത്തി എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളാണ് നടാൻ പാടാത്തത്. ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ അത് വളരെയേറെ ദോഷം ചെയ്യും മാത്രമല്ല നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലാ പന എന്നിവയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യക്ഷികളും.

   

എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്തരം വൃക്ഷങ്ങളിലാണ് ശക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി കൂടുതലായും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനാൽ ഇത്തരം വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ പറമ്പുകളിലോ അതുപോലെതന്നെ വീടുകളിലോ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കരുത് നെഗറ്റീവ് എനർജി ഒരുപാട് ഉണ്ടാകാനായി ഇത് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അത്തരത്തിലുള്ള.

വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുക. അതുപോലെതന്നെ വീടുകളിൽ പാരിജാതം ചെമ്പകം ചെമ്പരത്തി എന്നിവയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക വളരെയേറെ നല്ലതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ വീടുകളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് വീടിനും നമ്മുടെ ഐശ്വര്യത്തിനും എല്ലാം വളരെ നല്ലതാണ് ആരോഗ്യപൂർണമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് ഇത്തരം ചെടികൾ വീട്ടിലുള്ളത് വളരെയേറെ നല്ലതാണ്.

   

അതേപോലെതന്നെ വീടുകളിൽ തുളസിയൊക്കെ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത് സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും ആരോഗ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. തുളസി കൂവളത്തിന്റെ ഇല എന്നിവയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉള്ളത് വളരെയേറെ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് വീട്ടിൽ സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *