സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ നിങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനത്തിനായി വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇത്

   

പരമശിവനെ ആരാധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ലഭിക്കാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ല. മഹാദേവൻ പിതാവ് കൂടിയാണ് അതിനാൽ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും പിതാവായ ഭഗവാൻ വാഴുന്നു ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാത്തവർ വിരളമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അഥവാ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം.പലപ്പോഴും പാമ്പിനെ പറമ്പിൽ കാണുന്നവർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഒരു തവണ അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം.

   

അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച വീണ്ടും കാണുകയാണെങ്കിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക. കാണുകയാണ് എങ്കിൽ അത് എവിടെവച്ച് ആയിരുന്നാൽ പോലും പാമ്പിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം എന്ന കാര്യം നാം മറക്കാതെ ഇരിക്കുക. സ്വപ്ന ദർശനം പലപ്പോഴായി പലർക്കും സ്വപ്നദർശനം ലഭിക്കുന്നത്.വളരെയേറെ ശുഭകരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും.

ഭഗവാനുള്ള സ്വപ്നദർശനം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ല ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ സ്വപ്നദർശനം ലഭിച്ച ആളുകൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അവ അടുത്തുള്ള സുരക്ഷ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ കണ്ട് തൊഴുകയും വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.

   

ഒരുപാട് പേർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വപ്നദർശനവും ലഭിക്കുന്നത് അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ പറമ്പുകളിലും മറ്റും നാഗങ്ങളെ കാണുന്നതും വളരെ ഏറെ ശുഭകരമായ സൂചന തന്നെയാണ്. അതേപോലെതന്നെ മറ്റൊരു സൂചനയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഭസ്മത്തിന്റെ ഗന്ധം വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗന്ധം വരുന്നത് വളരെയേറെ സുഖകരമായ സൂചന തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *