ഈ നവരാത്രിയുടെ അവസാന മൂന്നുദിവസം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീടുകളിൽ ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും വളരെയേറെ ഐശ്വര്യം ലഭിക്കും

   

നവരാത്രിയുടെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ദിവസങ്ങളിൽ ചില ദിവസങ്ങൾ ആണ് ഈ മൂന്നു ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയേറെ ശക്തിയാണ് ഈ മൂന്നു ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഏതു കാര്യവും സാധിച്ചെടുക്കാൻ ആയിട്ട് പറ്റും നിങ്ങടെ സങ്കടങ്ങളും ദേവിയോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടദേവനോട് ദേവിയോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്.

   

വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. ദേവിയുടെ 3 ഭാഗങ്ങളാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി ദുർഗ്ഗാദേവി സരസ്വതി. ഓരോ ദേവി ഭാവങ്ങളും വളരെയേറെ സവിശേഷമായ ചില കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചോതുന്നുണ്ട്. ദുർഗ്ഗാദേവി നേർവഴി കാണിക്കുന്നു. ശത്രുവാസം എല്ലാം മാറി ശക്തിയോടെ മുന്നേറാനായി ദേവി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാലക്ഷ്മി എന്നു പറയുന്നത് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും നൽകി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.

സരസ്വതി ദേവിയാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനം പകർന്ന് നൽകുന്നു വളരെയേറെ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ഒക്കെ ഞാൻ ദേവി നൽകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്നുപേർക്കും 3 വ്യത്യസ്തമായ ഭാവങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. നാം ഈ മൂന്ന് ഭാവത്തിലുള്ള ദേവിമാരെയും പ്രത്യേകമായി ആരാധിക്കണം ഈ മൂന്നു ദിവസം നാം വീടുകളിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായും ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്.

   

ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കേണ്ടത് വളരെയേറെ അത്യാവശ്യമാണ് വളരെയേറെ ഐശ്വര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വഴി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവഴി ഉണ്ടാകും ഈ സമയത്ത് എണീറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *