ബാധ്യതകൾ ഒക്കെ മാറുന്നതിനായി ഈ ജപം മാത്രം ജപിച്ചാൽ മതി

   

മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കടം ഒരിക്കലും ആരും കടം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായിരിക്കും പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചേരുന്നതാകുന്നു. ബാധ്യതയായി മാറുന്നു അതേപോലെതന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായി വലിയൊരു കുരുക്കായി മാറുന്നു സാമ്പത്തിക സ്വസ്ഥവും സമാധാനവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ.

   

പലതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കടം വാങ്ങേണ്ടതായി വരാത്തവർ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെയുള്ളവർ വളരെ ചുരുക്കം തന്നെ ആകുന്നു. കൊടുത്തു തീർക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതിനാൽ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും കടം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമൂലം കടക്കാരനായി മാറാറുണ്ട് എന്ത് പ്രവർത്തിയിലും പരാജയം എന്ത് പ്രവർത്തിയും പരാജയം.

   

എന്നാൽ ചില വ്യക്തികൾ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും കടക്കാരനായി തീരുന്നു എങ്കിൽ അതൊരുപക്ഷേ ശത്രു ദോഷം മൂലം പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ് എങ്കിലും ജാതക സമയദോഷം ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ബാധിക്കുകയുള്ളൂ. നഷ്ടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്.ഉറപ്പിക്കാൻ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം ദീർഘകാലമായുള്ള.

   

ജലത്തിന്റെ ചോർച്ച നിശ്ചലമായി അനേകം നാളുകളായി തോന്നുന്ന ക്ലോക്ക് കണ്ണാടികളോ സ്പടികം പാത്രങ്ങളോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയ്യിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്തുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളോ ഫോട്ടോയോ താഴെ വീണ ഉടയുക എന്നിവയെല്ലാം ശകുനപ്പിഴകൾ തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *