ആദ്യം എണീറ്റ് ഉടനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ജപം

   

ഈ കാര്യം തിരിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തികൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും നാളത്തേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതും എല്ലാം വിശ്വാസപ്രകാരം ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം ത്തിൽ എണീക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മാനസികമായ സൗഖ്യവും നമ്മളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറയാം ഇത് സഹായകരം തന്നെയാകുന്നു ഉണരുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു.

   

രാവിലെ ഒരിക്കലും ഞെട്ടി ഉണരുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇത് വളരെ ദോഷകരം തന്നെയാകുന്നു ശരീരം പൂർണ്ണമായും എടുക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ ഞെട്ടി ഉണരുന്നതിലൂടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളിൽ വന്ന് ചേരുവാൻ അതൊരു കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അലാറം ഞെട്ടി എണീക്കുന്ന രീതിയില്‍ ഉള്ള ശബ്ദത്തിൽ ഒരിക്കലും പറ്റുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇത് ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ ആകുന്നു കഴിവതും.

   

നേരത്തെ തന്നെ കിടന്നു നേരത്തെ തന്നെ ഉണരുവാൻ ഏവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ജന്മജന്മാത്രകൾ ആയി നാം ആരാധിക്കുന്ന ദേവത തന്നെയാണ് ഇഷ്ടദേവത അതിനാൽ തന്നെ ഈ ദേവതയോട് ഒരു പ്രത്യേകമായ അടുപ്പം ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും തോന്നുന്നത് ചില വ്യക്തികൾക്കാണ് എങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ദേവിയുടെ നാമം ജപിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്.

   

നാരായണ എന്നും പരമശിവയാണ് എങ്കിൽ ശിവായ നമ എന്നും ആദ്യം ഉച്ചരിക്കുന്നത് വളരെ ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു. പോകുവാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഗുരു ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രീതിയിലും മറ്റും നമ്മെ ഉയർച്ചയുടെ പാതയിൽ ഗുരു എത്തിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അവരെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *