അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഈ 5 സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ദുരിതവും ദുഃഖവും

   

പൂജാമുറിയോളം തന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവരുടെ ആണ് വീടിന്റെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവി വസിക്കുന്ന ഇടം ലക്ഷ്മി ദേവി സാന്നിധ്യമുള്ള ഇടമാണ് അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബം നന്നാകില്ല ആ കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല ആ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാവില്ല. ആ വീട്ടിലേക്ക് ഐശ്വര്യം വന്നു നിറയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത.

   

നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും ഒരു തെറ്റിന്റെ പേരിൽ പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചില വസ്തുക്കൾ നൽകാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് നൽകുകയും.

   

അവരുടെ കഷ്ടതകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം. ഒരു പക്ഷേ ഈയൊരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിനെ എത്ര അടുത്ത ബന്ധു ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എത്ര സുഹൃത്തായിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

   

തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ്. ഉപ്പ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ദോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. തുടർന്ന് വരുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *