വെരിക്കോസ് വെയിൻ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയരുത്

   

സാധാരണ നമ്മള് നമ്മുടെ അമ്മമാരിലും അതേപോലെതന്നെ മുതിർന്ന അമ്മമാരില്ലേ ഒരുവിധം ആളുകളൊക്കെ പണ്ട് കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടുകാലങ്ങളിലെ നമ്മുടെ മുതിർന്ന ആളുകളുടെ കണ്ടു എങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രായം കുറഞ്ഞവരിലൊക്കെയാണ് വെരിക്കോസ് വെയിനിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളും മറ്റും കാണുന്നത്.

   

ഇത് സാധാരണ ഗർഭിണികളിലെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരിലെ ടീച്ചേഴ്സില് അതുപോലെതന്നെ തുണിക്കടയിൽ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ അങ്ങനെ നിരവധി പേരിലാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് സാധാരണ ആളുകൾ വെരിക്കോസ് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ല.

   

അതൊരു നാളുകൾ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നല്ല പഴക്കം ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടുകയും അതേപോലെതന്നെ പ്രണയങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യുന്നു. ആരു സമയത്ത് വളരെ ദുർഗന്ധം അനുഭവിക്കുകയും ഉണങ്ങാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ആവുകയും അതേപോലെതന്നെ ഇതിന്റെ.

   

ചികിത്സയ്ക്ക് ആയിട്ട് എത്തുകയും സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചികിത്സ ലഭിക്കുകയും നമുക്ക് സർജറി വഴി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്ന പല ട്രീറ്റ്മെന്റ്കളും ഇന്ന് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Baiju’s Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *