നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാറുള്ളവരാണ് എന്നാൽ തീർച്ചയായും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക

   

നമ്മളെല്ലാവരും മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടും ചെറിയ ഒരു മനപ്രയാസവും ഒരു മനസ്സിന് ഒരു അലട്ടലും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ ഓടിപ്പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടദേവന് അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഓടിപ്പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞു കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് നമ്മളത് പറഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ലഭിക്കാറുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന ആളുകളാണ്.

   

എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രസാദം എവിടെ വയ്ക്കണമെന്നും എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് യാതൊരു അറിവില്ലാത്തവരാണ് ഏറെ കുറെ പേരും. കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രസാദം ആയിട്ട് തരുന്നത് ഭഗവാനെ ഒരു പൂവാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദനം ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ജലം ആകട്ടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിർമ്മാല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് യാതൊരു.

കാരണവശാലും ശരിയല്ല അത് തെറ്റാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രസാദം തന്നെ ആകട്ടെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വാഴയിലയിൽ പലതരത്തിലുള്ള പൂക്കൾ തുളസി അതുപോലെതന്നെ ചന്ദനമൊക്കെ പ്രസാദ് തരാറുണ്ട് അതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിന്ദൂരം അതല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്രസാദ് ആയിട്ട് തരാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ്.

   

നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഐശ്വര്യം തരുന്നതും അത് നിർമാല്യവുമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ തുടർന്ന് വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവുമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പ്രസാദം വാങ്ങി ദേവനെ തൊഴുതിന് ശേഷം പ്രസാദം വാങ്ങി തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ് എല്ലാ ക്ഷേത്രദർശനം തീർന്നതിനു ശേഷം വേണം നമ്മൾ ദേ ദേവനെ പോയി കണ്ട് പ്രസാദം വാങ്ങിക്കാൻ. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.