ചൂടുകാലത്ത് മുഖത്തെ കുരുക്കളും പാടുകളും എല്ലാം തന്നെ പോകാനായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഫേസ് പാക്ക്

   

ചൂടുകാലത്ത് നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന കുരുക്കളും അതുപോലെതന്നെ പാടുകൾ നിറഞ്ഞ സ്കിന്ന് തുടങ്ങിയതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫേസ് പാക്ക് ആണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു പാക്ക് നമുക്ക് വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാണ്. കാരണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്ക് ആയാലും.

   

ഒക്കെ തന്നെ മുഖത്ത് തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു മുതിർന്നവർക്ക് ആണെങ്കിൽ ചുളിഞ്ഞ ചർമ്മം ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മുഖം ചരമ ഗാന്ധി കുട്ടികൾക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖക്കുരു ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറുന്നതിന് മുഖത്തെ പാടുകളൊക്കെ പോകുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക്.

   

ത്രിഫലപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ ഓളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി. വീട്ടിൽ പൊടിച്ച പൊടിയാണെങ്കിൽ വളരെയേറെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ അല്ലാതെ കസ്തൂരി മഞ്ഞളിന്റെ പൊളിയായാലും നമ്മുടെ മുഖത്തിലേക്ക് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും കസ്തൂരിമഞ്ഞളുടെ പൊടി ആയാലും എടുത്താൽ മതി. മോരാണെങ്കിലും.

   

തൈരാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഓളം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലേക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് തൈര് അല്ലെങ്കിൽ മോര് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനുശേഷം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Tips For Happy Life

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *